01 May 2011

Anda Semakin Matang Bila...

Kita dapat bertenang dan bersabar seandainya hajat kita tidak tercapai.

Kita mampu menyembunyikan perasaan kita yang luka dan tersinggung oleh seseorang dalam kumpulan dan berlaku sebagai biasa.

Kita tidak merasa iri hati bila melihat orang lain dipuji dan disanjung.

Kita dapat menghadapi kebencian orang yang kita benar-benar merasa tidak sewajar dengan mereka.

Kita mampu menguasai nafsu gelojoh walaupun kita ingin mendapat perkara yang anda fikir boleh dapat.

Kits dapat menahan rasa sakit hati dan malu seandainya kita tidak dapat hidup setaraf dengan rakan seperjuangan kita yang lain.

Kita terus berlaku adil dan saksama walaupun suasana sekeliling menghalang maksud kita.

Kita dapat menerima kritik atau salah faham orang tanpa memperbesar-besarkannya.

kita memandang jauh kedepan, umpamanya dengan sabar menangung kesusahan demi kepentingan masa depan, tanpa merasa resah, bimbang dan ragu.

Kita memberi persetujuan kepada pendapat- pendapat yang kita tidak setujui dalam perdebatan tanpa merasa sakit hati atau tidak senang.

Kita berbahagia bersendirian dengan mempunyai satu kegemaran atau hobi yang benar-benar kita minati.

Kita mengaku dengan jujur tidak tahu bila kita betul-betul tidak tahu, tanpa merasa malu.

Kita menghadapi orang-orang tua atau orang- orang yang lebih berpengaruh tanpa sentiasa berusaha untuk menimbulkan kesan-kesan negatif.

Kita akan cuba melakukan sesuatu dengan sederhana bukannya berlebih-lebihan untuk menunjukkan bahawa kita dapat melakukannya dengan lebih sempurna.

Kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain walaupun anda tidak merasa senang kerananya.

Kita boleh berlaku wajar dan saksama terhadap orang-orang yang tidak kita sukai.

Kita dapat mengwujudkan rasa kasih-sayang, cinta atau boleh bersahabat tanpa mendapat tempat yang utama dalam hidup mereka.

No comments:

Post a Comment